Ajutor Încălzire 2022 – 2023. Condiții Dosar, Acte Necesare Pentru Cerere, Valoare Ajutoare, Termen Limită

Persoanele fizice cu venituri reduse pot beneficia, în sezonul rece, adică în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2022 și 31 martie 2023, de un ajutor lunar pentru încălzirea locuinței. De principiu, cererea pentru ajutorul pentru încălzire trebuie depusă până în data de 15 octombrie, însă cei ce îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pe parcursul sezonului rece pot depune cererile și după această dată.

După cum stabilește Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire folosit, trebuie depusă o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociațiile de proprietari ori locatari, la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Potrivit legii, ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. Descărcați modelul de 1066-Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-ajutorul-de-incalzire.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului și se comunică titularilor până la data de 15 noiembrie.

Totuși, în situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face tot prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20;

începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Ținând cont de faptul că, în situația în care cererea e depusă după data de 20 a unei luni, ajutorul se va acorda din următoarea lună, valoarea acestuia va fi mai mică și nu va acoperi toată perioada sezonului rece, adică intervalul 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.

Ajutorul de încălzire pentru sezonul rece poate fi cerut de familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei.

Totodată, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

Categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt, în funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, următoarele:
ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;

ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru energie electrică;

ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei. Acesta se acordă lunar, pe parcursul întregului an și se poate cumula cu ajutorul pentru încălzire.

Cine poate cere ajutor de încălzire
Pot cere ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei.

Sprijinul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei, care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;
ajutor pentru gaze naturale;
ajutor pentru energie electrică;
ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește diferențiat în funcție de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:

în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură;
în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;
în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;
în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;
în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;
în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;
în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;
în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;
în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;
în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de:

250 lei/ lună, pentru gaze naturale;
500 lei/ lună, pentru energie electrică;
320 lei/ lună, pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.
În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

În plus, pe lângă bani pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei. Acesta se acordă lunar, pe parcursul întregului an și se poate cumula cu ajutorul pentru încălzire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *