Calendar ortodox 24 octombrie 2022: Ce sărbătoare e luni în calendarul creștin! Rugăciune pentru vindecarea tuturor durerilor

Ce sfânt este sărbătorit luni în calendar ortodox 24 octombrie 2022! Un sfânt mare mucenic este pomenit de Biserică la această dată.

Sfântul Mare Mucenic Areta, sărbătoare luni în calendarul creștin. Acesta a fost eparhul cetatii Nagran din sudul Arabiei in timpul imparatului Iustin (sec. V). Sinaxarul relatează că Sfântul Mare Mucenic Areta era un bărbat atât de bătrân încât nici nu mai putea umbla, însă acest lucru nu l-a oprit în a propovădui dreapta credință.

Sfântul Areta a dobandit moarte muceniceasca în anul 523, împreună cu alți patru mii de creștini, preoți, monahi, monahii, bărbați, femei și copii.

Rugăciune pentru vindecarea tuturor durerilor, pe care e bine să o citească toți credincioșii la început de săptămână!
Calendar Ortodox 24 octombrie 2022. Sărbătoare
Sfântul Mare Mucenic Areta, sărbătoarea zilei de luni, potrivit calendar ortodox 24 octombrie 2022.

Sfântul Mare Mucenic Areta a fost un mare dregător creștin al cetății Negran, din Etiopia. În acel timp, peste țara etiopienilor stăpânea dreptcredinciosul rege Elezbaan, sub a cărui stăpânire înflorea poporul etiopian, iar în Yemenul din Arabia stăpânea împăratul Dunaan, care ținea legea iudeilor și era mare prigonitor al lui Hristos și al creștinilor.

Deci, auzind Elezbaan că Dunaan persecută creștinii din țara sa, a pornit război. Cu toate că l-a biruit și au făcut un pact, Dunaan a ucis pe toți soldații lăsați de Elezbaan pentru paza cetăților, supunându-le, mai puțin cetatea Negran.

Însă, apelând la un vicleșug, a jurat că vrea doar să ia dajdia pentru împărat. Dregătorii cetății l-au crezut pe vicleanul Dunaan, însă bătrânul Areta, care avea peste 90 de ani, a fost împotrivă.

Și, totuși, intrând în cetate, Dunaan și-a încălcat jurământul și a omorât pe toți creștinii.

Sfântul Areta, care a primit și el moarte mucenicească alături de cei 340 de creștini, îi întărea pe cetățenii săi în credința cea în Hristos. Acești sfinți au primit cununa muceniciei la data de 24 octombrie 523, scrie ziarullumina.ro.

Calendar ortodox 24 octombrie 2022

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poare, Minunatului Dum­nezeului nostru, Celui Ce a scăpat din robie pe Israel; cântare de biruinţă cântându-I, să strigăm: să cântăm Ţie Unuia Stăpânului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenice purtătorule de chi­nuri al lui Hristos, Sfinte Areta Prea­fericite, cu rugăciunile tale şi cu ale mucenicilor celor îm­preună cu tine, luminează gân­dul meu, ca să laud pomenirea voastră cea purtătoare de lu­mină şi Dumnezeiască. Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi vieţuirea sus în ceruri, de Dumnezeu fericite, prin asemănarea lui Hristos pentru dragostea muceniciei, te-ai dat pe sineţi iudeilor celor fărădelege, gânditorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Călcând Cuvântul lui Dum­nezeu, iudeul cel fărădelege şi fără dreptate, a stricat turma lui Hristos cea aleasă de Dum­nezeu; dar şi-a luat plată, din dreapta şi Dumnezeiasca rânduială.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umblând pe calea care cu adevărat duce la ceruri, ai adus lui Hristos sobor de mucenici, Sfinte Areta Prealăudate, adunaţi din toată vârsta şi din tot neamul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cântări să lăudăm, credin­cioşilor, pe Preacurata Fecioară, Maica lui Dumnezeu cea Plină de daruri, pe Acoperământul cel Dumnezeiesc şi Limanul cel cu bună linişte; pe Mântuirea tuturor credincioşilor.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii iudeilor celor fărădelege, văzând că adunarea Ta se întăreşte cu harul lui Hristos, topindu-se de pizmă, fără de milă o chinuiau cu multe feluri de torturi, Unule, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având păgânii limbă otrăvită şi hulindu-Te pe Tine, Care ai mântuit pe strămoşul lor din tirania cea veche, junghiau pe cei ce credeau întru Tine, Mân­tuitorule.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Cel Ce Singur ai zidit ini­mile oamenilor, cu voia Ta cea Dumnezeiască, adâncimea pur­tării Tale de grijă, cine o va putea pricepe? Căci turma pe care ai adunat-o, Hristoase, ai dat-o lupilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma Ta cea înţelepţită de Dumnezeu, tăindu-se de săbiile barbarilor, cu osârdie te chea­mă pe Tine: primeşte, Mântui­torule, duhurile şi sufletele noastre şi le condu la Lumina Împărăţiei Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind omorât de demult, iarăşi m-ai adus către Viaţă, Preacu­rată, Ceea ce Singură ai născut Viaţa Cea Ipostatică; de care lovindu-se moartea cea vrăj­maşă, de faţă s-a zdrobit.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra cru gului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *