Calendar Ortodox 4 noiembrie 2022: Ce sărbătoare e vineri, înainte de Sâmbăta Morților! Rugăciunea care-i alungă pe demoni și te scapă de cele rele

Ce sărbătoare este vineri, potrivit calendar ortodox 4 noiembrie 2022! Sfântul care-i alungă pe demoni și te scapă de cele rele este sărbătorit înainte de Sâmbăta Morților.

Anul acesta, înainte de Sâmbăta Morților sau Moșii de Toamnă, Biserica Ortodoxă face prăznuirea unui mare sfânt cunoscut pentru darul tămăduirii și al vindecării și pentru puterea de a alunga demonii.

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare, care a primit de la Dumnezeu darul înainte vederii, al tămăduirii și al alungării demonilor este serbat în calendarul ortodox în data de 4 noiembrie.

Rugăciunea vindecării bolilor sufletești și trupești, inchinată Sf Ioanichie cel Mare, pe care este bine să o citească vineri toți credincioșii!

Sărbătoare calendar ortodox 4 noiembrie 2022

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare, sărbătoare calendar ortodox 4 noiembrie 2022. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare a petrecut în nevoințe vreme de mai mulți ani pentru care a primit de la Dumnezeu darul înainte vederii, cel al vindecării bolilor sufletești și trupești, al alungării demonilor și cel al îmblânzirii fiarelor sălbatice.

Cunoscut pentru ascetismul său devotat și pentru apărarea venerării icoanelor, Ioanichie și-a petrecut majoritatea vieții ca pustnic pe Muntele Uludağ, în apropierea actualului oraș Bursa din Turcia.

Ioanichie a trăit în timpul domniei împăratului Teofil (829-842), un iconoclast convins, care a dat un edict împotriva cultului icoanelor.

Venerarea icoanelor a fost restaurată mai târziu în Imperiul Bizantin în timpul domniei împărătesei Teodora a II-a, o schimbare pe care unii credincioși devotați o atribuie influenței și profețiilor lui Ioanichie.

Ioanichie a slujit în armata bizantină în tinerețea sa înainte de a-și dedica viața ascetismului și contemplației monahale.
Este venerat ca sfânt, fiind prăznuit pe 4 noiembrie atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Greco-Catolică.

Sfântul Ioanichie a trecut la Domnul cu pace la vârsta de 94 de ani, la 4 noiembrie 846. O mare mulțime de călugări, clerici și laici s-au adunat la înmormântarea sa, iar moaștele sale au început să facă multe minuni. Sfântul Ioanichie este cinstit în Sinodiconul Ortodoxiei printre mărturisitori și numit „mare proroc”.

Calendar ortodox 4 noiembrie 2022

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare, sfântul care-i alungă pe demoni și te scapă de cele, pe care este bine să o rostești vineri.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu lumina harului, cuvioase, luminează pe cei ce prăznuiesc cu credinţă pomenirea ta şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i pe ei din întunericul păcatelor, Sfinte Ioanichie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călătorit-ai neabătut pe calea care duce către Cetatea Cerească, Sfinte Ioanichie, că te-a povăţuit Duhul Sfânt, care S-a odihnit în inima ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut smerenie care înalţă, Sfinte Ioanichie, pentru aceea ne rugăm ţie: milostiveşte-te spre noi smeriţii, cuvioase şi uşurează toate durerile inimilor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Chemarea celor căzuţi şi Întărirea celor ce stau eşti, cea cu totul fără prihană. Pentru aceea mă rog ţie, îndreptează gândul meu cel căzut prin păcat, ca să te slăvesc, Stăpână.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască slava ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai schimbat cele trecătoare cu cele stătătoare, luându-ţi crucea ta, Sfinte Ioanichie şi te-ai osebit depărtându-te în munţi neumblaţi, ca marele Prooroc Ilie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea de părinţi ţi-a arătat ţie calea cea foarte dorită, pe care o ai aflat fiind retras mulţi ani în munţi, luminându-te cu har proorocesc, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind clătinaţi de multe feluri de patimi, cu credinţă alergăm la acoperământul tău, Sfinte Ioanichie, ca să ne cercetezi pe noi pe toţi, cu mijlocirile tale cele sfinte, rugând pe Iubitorul de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu picăturile milei tale, Fecioară, stinge cărbunii păcatelor mele, de Dumnezeu Dăruită şi aprinde sfeşnicul inimii mele cel stins, Ceea ce eşti Sfeşnic de aur cu totul fără prihană.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiescul Sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuprinzând munţi preaînalţi cu smerenia ta, ai smerit vârfurile cele înalte ale demonilor, înţeleptule şi ai făcut vitejie împotriva lor, laudă şi întărire a sihaştrilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrarmându-te cu frica lui Hristos, ca şi cu o sabie cu două ascuţişuri, ai biruit cu înţelegere şi cu simţire pe balaurul cel lepădat, fericite, lăudându-te cu sfinţită biruinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfierbântându-te cu totul de Dumnezeiescul Duh, părinte, ai suferit gerul mulţi ani, vieţuind în pustietăţi şi căutând pe Domnul, Care te încălzea pe tine, cu Dumnezeiescul har.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De neputinţele noastre cele sufleteşti fiind clătinaţi, părinte şi cu credinţă chemându-te, acoperă-ne cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, ca să te cinstim cu bună credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Curăţitoarea oamenilor, cu credinţă te rog şi mă cuceresc, Binecuvântată, fă-mi Milostiv pe Judecătorul Fiul tău, ca după datorie să te măresc.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască slava ta: că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, pace dăruindu-le tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblat-ai, cuvioase, pe calea cea strâmtă şi de întristare, făcându-ţi lărgimea cu Dumnezeieşti suişuri ale inimii şi cu privirile minţii; şi după har îndumnezeindu-te arătat, locuieşti acum în Cetatea cea Cerească, bucurându-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind ochiul sufletului, cuvioase, ţi s-a dat ţie har de proorocie, ca să spui cele ce vor să fie, ca şi cum ar fi de faţă şi să vezi cele de departe, ca şi cum ar fi aproape, o, Sfinte Ioanichie, cu harul Duhului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-mă de durerea păcatelor şi a necazurilor, potoleşte patima inimii mele şi dă-mi dezlegare de greşeli, având pe Dătătorul de bine şi Dumnezeu, Care ascultă cinstitele tale rugăciuni, o, Sfinte Ioanichie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţeşte abaterile gândului meu, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, tămăduieşte patimile sufletului meu, alungă întunericul lenevirii, ca sa te laud pe tine cu cântări, pururea Fericită Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veştejind patimile trupului, te-ai arătat ca un pom înalt, care face roade minunile şi isprăvile cele de cinste, Preasfinţite Ioanichie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecatu-te-a pe tine Domnul cu arătarea Mucenicului Evstatie, când ai pătimit bând otrava cea de pierzare, preafericite, din mâna celui nedrept.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimit-ai mii de dureri aflându-ţi-se trupul întru slăbiciune, Sfinte Ioanichie. Pentru aceea cu credinţă strig ţie: potoleşte durerile bolilor mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Singură eşti Ajutătoare tuturor, ajută-ne nouă care suntem în primejdii şi ne întinde mâna ca să ne scoli. Şi ne îndreptează către limanurile mântuirii, Fecioară, de Dumnezeu cu har Dăruită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*