Arsenie Boca rostea în fiecare sâmbătă această rugăciune – Cele 3 blesteme pe care le împiedică

Rugăciunea este „felul nostru de a intra în legătură cu Dumnezeu, prin care ne arătăm credința, nădejdea și dragostea noastră”, conform crestinortodox.ro, care se definește drept „cea mai mare comunitate ortodoxă din lume”.

Rugăciunile sunt de 4 feluri: rugăciunea lăuntrică, rugăciunea exterioară, rugaciunea personală și rugăciunea comună.

„Rugăciunea lăuntrică se mai numește și rugăciunea minții. Aceasta se săvârșește în tăcere. Rugăciunea exterioară se rostește cu voce tare. Rugaciunea personală este aceea săvârșită de om în singurătate, în sine sau tăcut.

Rugăciunea publică este rugăciunea omului însoțită cu cea a altor oameni, în biserică sau în alt loc”. Cea mai scurtă rugăciune tăcută este „Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine!”.

Rugăciunea rostită de părintele Arsenie Boca în fiecare sâmbătă

Precuviosul părinte Arsenie Boca și minunile înfăptuite de sfinția sa nu mai au nevoie de nicio prezentare. „Sfântul de la Prislop” a lăsat moștenire credincioșilor o seamă de rugăciuni, pentru cele mai multe dintre problemele unui om obișnuit și pentru toate sărbătorile prăznuite de biserica ortodoxă.

Vezi mai jos rugăciunea pe care o spunea părintele Arsenie Boca în fiecare sâmbătă, de obicei spre seară, drept „ajutor ca să intri cu sufletul ușor în biserică și să primești cu bucurie ziua de duminică, dar și pentru paza de vrăji și blesteme”, după cum a lăsat scris sfinția sa.

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, în toată ziua, să am grijă să mă lepăd de mine însumi, ca nu cumva, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii noastre.

Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem fără cercetare, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi desădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei ce Te ține, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi minte noastră rămân neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvîrşiţi şi cât eşti Tu de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi de Tine prin păcatele noastre. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi şi să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie!”

Cele 3 blesteme pe care le împiedică rugăciunea de sâmbătă a părintelui Arsenie Boca

Rugăciunea de sâmbătă a părintelui Arsenie Boca stă stavilă vrăjilor și blestemelor. Blestemelor care vă leagă de dușmani, de interesele acestora contrare liniștii voastre. Blestemelor care vă leagă priceperea de a munci cu spor, altfel spus, pe înțelesul tuturor, credincioși sau atei, priceperea de a face bani. Și, nu în ultimul rând, blestemelor care vă leagă darul cununiei.

„Rugăciunea este cheia raiului, ea deschide porţile harului divin. Rugăciunea este un gaj, o garanţie a imortalităţii, căci cel ce vorbeşte cu Dumnezeu cu toată sinceritatea, devine mai tare ca moartea, sufletul lui devine nemuritor, iar corpul lui va reînvia în mod glorios” , spunea atât de frumos părintele Arsenie Boca.

De altfel, nu numai „Sfântul Ardealului”, dar și părinții Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa sau Paisie Aghioritul spun că mântuirea vine din rugăciune, în primul rând, apoi din abstinență și din fapte bune.

29 septembrie 1910, Vața de Sus, Hunedoara – 28 noiembrie 1989, Sinaia sunt începutul și sfârșitul trecerii pământești a preacuviosului părinte Arsenie Boca

1968 – 1984 este perioada în care părintele Arsenie Boca a pictat biserica din satul Drăgănescu, județul Giurgiu

5 au fost perioadele în care părintele Arsenie Boca a fost arestat de Securitate pentru „participarea activă la mișcarea legionară și ajutorul dat luptătorilor anticomuniști, foști legionari, pregătiți și parașutați de americani în Munții Făgărașului”: 17 iulie 1945 – 30 iulie 1945, 14 mai 1948 – 6 iulie 1948, 15/16 ianuarie 1950 – 23 martie 1951, 27 mai 1953 – 28 septembrie 1953, 5 octombrie 1955 – 28 aprilie 1956

1959 este anul în care părintelui Arsenie Boca i s-au înscenat nereguli financiare, a fost scos din monahism și i s-a interzis să slujească la altar până la sfârșitul vieții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*