Voucherele pentru alimente sunt alimentate abia în Ajunul Crăciunului. Tichete pentru facturi sunt așteptate în februarie

Vești proaste pentru români, voucherele pentru alimente vor fi alimentate în Ajunul Crăciunului, în timp ce tichetele pentru facturi sunt așteptate abia în luna februarie.

Sprijinul acordat populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie va fi în valoare nominală de 1.400 de lei și poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023, în timp ce sprijinul pentru alimente se acordă din două în două luni.

Voucherele pentru alimente, ultima tranșă, vor intra pe card în Ajunul Crăciunului

Dacă până de curând oficialii anunțau cu surle și trâmbițe că banii pentru voucherele sociale vor intra mai devreme, pentru ca beneficiarii să se poată folosi de ele până la Crăciun, din păcate, acestea vor fi alimentate chiar în ajunul Crăciunului.

Celelalte beneficii se vor acorda în ianuarie, iar românii vulnerabili vor intra în posesia lor abia în februarie, cel mai devreme, după adoptarea bugetului. Astfel, salariul minim pe economie va fi mărit până la 3.000 de lei de la începutul anului iar 200 de lei vor fi scutiți de la taxe și impozite. Cu toate acestea, sunt neclarități pentru românii care au salariul de 3.100 de lei pentru că aceștia ajung, în final, să primească mai puțin decât cei cu 3.000 de lei, potrivit româniatv.net.
„Când există aceste plafoane, cum se întâmplă și la pensii și la ajutoare, sunt situații în care poate au de pierdut. Din păcate, nu avem la îndemână mecanisme care să compenseze. Există pierderi pe care le suportă oamenii”, a spus Marcel Boloș, duminică.

Întrebat dacă există risc de suspendare de fonduri europene, ministrul a spus: „Suntem în plaja de deficit convenită cu Comisia Europeană.

4,4% este ținta de deficit pentru anul viitor. Cred că vom avea grijă și, cu disciplina care se impune, nu trebuie să ajungem în astfel de situații”.

„La pensii ne raportăm la rata inflației care este mai mare, s-au făcut simulări la procentul de 16% și, practic, nu sunt bani, mai simplu spus. Ulterior, în limita resurselor alocate pentru pensii, s-a ajuns la acest procent de 12,5, care asigură echilibrul.

Este foarte adevărat că nu acoperă majorările, dar oricine își dorește să dea mai mult și să asigure pensiile celor care sunt pe principiul contributivității, dar, așa cum v-am spus, din aproape în aproape bugetul este la limita celor 12,5%”, a mai spus Marcel Boloș.

Cu privire la voucherele pentru alimente, acesta a spus că, în perioada 19-23 decembrie, vor fi alimentate cardurile cu cei 250 lei. „Este un moment în care România, ca și mul­te alte sta­te europene, se con­frun­tă în cu pro­vo­cări acu­te, cu mul­ti­ple cri­ze care se supra­pun. Tocmai de ace­ea este vital să venim în spri­ji­nul per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, pen­tru ca toți româ­nii să trea­că cu bine pes­te aces­tă peri­oa­dă. Sunt apro­xi­ma­tiv 3.000 de lei pe care fie­ca­re bene­fi­ci­ar îi va pri­mi cu sigu­ran­ță anul vii­tor, din fon­duri europene, într-un efort al Guvernului de a se asi­gu­ra că nimeni nu este lăsat în urmă. Această ini­ţi­a­ti­vă este cea mai impor­tan­tă de acest gen deru­la­tă până acum în țara noas­tră, cu un impact deo­se­bit la nive­lul gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le, măsu­ri­le lua­te con­tri­bu­ind in mod real si direct la creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții lor și la dimi­nu­a­rea con­si­de­ra­bi­lă a ris­cu­lui de exclu­ziu­ne soci­a­lă, prin asi­gu­ra­rea capa­ci­ta­tii gos­po­dă­ri­i­lor de a‑și asi­gu­ra nevo­i­le ime­di­a­te”, a trans­mis minis­trul Marcel Boloș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*