Ajunul Bobotezei 2023: Ce nu este bine să faci în seara zilei de 5 ianuarie? Aduce mare ghinion

Pe data de 5 ianuarie 2023 este trecut în calendarul creștin ortodox Ajunul Bobotezei, iar aceste activități vă pot aduce ghinion dacă le faceți astăzi.

Ajunul Bobotezei 2023: Ce nu trebuie să facă credincioșii în această zi pentru a nu fi urmați de ghinion, aceste activități sunt interzise astăzi.

Ajunul Bobotezei 2023: Ce nu este bine să faci în seara zilei de 5 ianuarie

În fiecare an, pe data de 5 ianuarie este celebrat Ajunul Bobotezei, în aceeași zi fiind pomeniți și Sfântul Mucenic Teotempt si Sfanta Mucenita Teona; Cuvioasa Sinclitichia.

Această zi este prima din noul an în care creștinii pot ține post negru pentru ziua de 6 ianuarie, atunci când românii vor sărbători Botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Prin postul negru înțelegem că nu trebuie să bem și să mâncăm nimic toată ziua, până dimineața următoare când va trebui să bem agheasmă.

Există diferite tradiții, obiceiuri și superstiții pe care credincioșii le urmează cu sfințenie cu ocazia Ajunului Bobotezei.
Astăzi este complet interzis să avem conflicte cu oamenii, mai ales în locuința noastră, dar și să dăm cu împrumut obiecte sau bani.
În Ajunul Bobotezei, în ziua de Bobotează, de Sfântul Ioan Botezătorul, dar nici în zilele următoare 8 zile ale acestei mari sărbători nu este bine să spălăm rufele, deoarece apele sunt sfințite. Pe lângă spălatul rufelor, țesutul și torsul sunt două activități interzise în această mare zi, aceste lucruri aducând ghinion asupra noastră și a căminului nostru dacă nu ținem cont de ele.

Rugăciune pe care să o rostim de Ajunul Bobotezei 2023

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră.

Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminată zi a Dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi și la vameși ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc’ şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai’. Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate si cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*