Calendar ortodox 3 martie 2023. Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc sunt sărbătoriți vineri, 3 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 3 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc, propovăduitori ai credinței creștine, care au fost prinși și întemnițați împreună cu Sfântul Teodor Tiron.

Rugăciune puternică pentru sănătate și vindecarea bolilor care se rostește vineri, 3 martie 2023.

Calendar ortodox 3 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi

Calendar ortodox 3 martie 2023. Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 3 martie în calendarul ortodox.

Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc au trăit pe vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305).

Sfinții Eutropiu și Cleonic erau frați, de neam din Capadocia, iar Vasilisc era originar din satul Humialon, cetatea Amasiei, nepot al Sfântului Teodor Tiron. Fiind creștini și propovăduitori ai credinței creștine, au fost prinși și întemnițați împreună cu Sfântul Teodor Tiron.

Sfinții Mucenici Eutropiu și Cleonic au fost răstigniți în dimineața de 3 martie.Trupul

Sfântului Eutropiu a fost luat de Velonic și a fost dus într-un sat, departe ca la optsprezece stadii de la cetate, iar trupul Sfântului Cleonic a fost luat de Conit și dus în satul Chima. După ce trupurile celor doi martiri au fost unse cu mir, au fost așezate cu cinste și evlavie după rânduiala creștinească. Curând mormintele mucenicilor s-au arătat izvorâtoare de minuni și tămăduiri, scrie pravila.ro.

Calendar ortodox 3 martie 2023. Canon de rugăciune

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Troparul Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările cele pline de strălucire ale dumnezeieştii lu­mini strălucitori fiind şi cu cu­nunile luptelor voastre cu ade­vărat fiind luminaţi, sfinţilor cei întocmai la număr cu Preasfânta Trei­me, pe Aceasta îmblânziţi-O pentru noi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Duhovniceşte găsind în voi răsunet cuvintele dumnezeieşti şi uniţi fiind între voi, muceni­cilor, cu legătura păcii aţi biruit înşelăciunea vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Mucenici, cei întocmai la nu­măr cu Preasfânta Treime, arătându-vă că, în credinţa voastră în Sfânta Treime cugetaţi cu adevărat acelaşi lucru, aţi aflat aceeaşi cunună, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, bunilor biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Frumos, mai mult decât fiii oamenilor, Cuvântul Cel mai înainte de veci, ieşind din pântecele tău, Stăpână, a şters posomorârea morţii, Curată şi ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

C ântarea a 3-a

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Eutropie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te în Hristos, Sfinte Eutropie, ai fost cu adevărat purtător de biruinţă, precum şi numele te arată, împotriva vrăjmaşilor, mucenice mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Cleonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind, ai luat cu adevărat strălucirea cea nemuritoare a biruinţei, înţelepte Mucenice Cleonic, ca un viteaz fiind pi­ronit pe cruce.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împlătoşându-te cu Crucea, împărăteşte ai surpat închi­narea la idoli a elinilor, Mărite Mucenice Vasilisc, pururea po­menite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Liman liniştit şi ancoră cu neputinţă de smuls având, cre­dincioşilor, pe Născătoarea de Dumnezeu, să ne izbăvim din rătăcirea celor cumplite.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întemeiaţi fiind pe Piatra adevărului, v-aţi arătat neclintiţi înaintea mulţimii chinuri­lor, mult pătimitorilor muce­nici, dărâmând, cu adevărat, toate întăriturile înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dorirea voastră ridi­când-o către Ziditorul, strânşi fiind în legături şi suferind durere de pe urma rănilor voastre, v-aţi arătat neclintiţi la locul de chinuri, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind de raze preafru­moase, ca unii care priviţi pe Hristos în faţă, prea lesne aţi suferit, mucenicilor, revărsarea focului, arzând laolaltă pe cei potrivnici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întinderea păşunii morţii ai oprit, născând pe Hristos, Râul vieţii; pe Care roagă-L să stin­gă cuptorul păcatului sufletului meu, Preacurată Maică a mi­lostivirii.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine, cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetului vostru aţi zdrobit bârfeala cruzimii chi­nuitorilor, surpându-le semeţia, mucenicilor prearăbdători.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aţi părăsit bunăstarea voas­tră înfloritoare, ostăşia, bogăţia şi mărirea, bucurându-vă de cele cereşti mai presus decât de cele pământeşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neînfricoşându-vă de cruzi­mea nebunească a chinuitorilor, aţi îndurat vitejeşte focul, bi­ciuirile, scrijelirile şi chinurile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *