Sâmbăta lui Lazăr 2023. Ce este bine să dai de pomană la Moșii de Florii

Sâmbăta lui Lazăr 2023 pică pe 8 aprilie și este ultima sâmbătă în care se pot face pomeniri pentru sufletul celor adormiți.

Sâmbăta lui Lazăr 2023 pică pe 8 aprilie și este ultima sâmbătă în care se pot face pomeniri pentru sufletul celor adormiți. Iată ce este bine să dai de pomană de Sâmbăta lui Lazăr!

Ce este bine să dai de pomană în Sâmbăta lui Lazăr 2023

Sâmbăta lui Lazăr este o importantă sărbătoare, marcând ultima sâmbătă în care se fac pomeni, înainte de Paște. Pe 8 aprilie, în Sâmbăta lui Lazăr, credincioșii merg la biserică, unde aduc bucate pentru a fi sfințite de preot.

După ce pachetele cu bucate sunt sfințite de către preot, acestea sunt date de pomană.Se obișnuiește să se împartă pachete cu mâncare gătită de post, pâine, colivă, dulciuri de post.

Important este ca pachetul de pomană să fie însoțit de colivă sfințită, deoarece coliva este preparatul de bază în Sâmbăta Morților.

Sâmbăta lui Lazăr 2023. Rugăciune pentru mântuirea sufletelor celor adormiți

Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său.

Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură.

Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă.Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.

Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău.

Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!

Preasfântă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură.

Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit.

O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului.

Slobozeşte-mă şi pe mine! Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*