Înălțarea Domnului 2023. Ce semnificație are această zi sfântă?

Înălțarea Domnului 2023. Înălțarea Domnului este o sărbătoare foarte importantă pentru credinicioși. Aceasta este celebrată pe data de 25 mai. Iată care este semnificația acestei zile!

Înălțarea Domnului se prăznuiește pe data 25 mai. Această sărbătoare nu are o dată fixă, ci este în funcție de ziua în care pică Paștele.

Ce semnificație are Înălțarea Domnului?

Semnificația Înălțării Domnului este una deosebit de importantă pentru credincioși, întrucât ea simbolizează finalitatea lucrării lui Hristos pe pământ, iar acesta a fost ridicat la ceruri ca să ne pregătească locul și să ne ofere o cale spre mântuire.

Această sărbătoare este celebrată la 40 de zile după Paștele Ortodox. În acest caz, sărbătoarea nu are o dată fixă, ci este în funcție de ziua în care pică Paștele. Un lucru cert este acela că pică în aceeași zi a săptămânii, joi.

Potrivit datinilor, aceasta este o zi dedicată pomenirii celor care nu mai sunt printre noi și cinstirii memoriei celor care s-au jertfit pentru patrie.

Tot astăzi se celebrează și Ziua Eroilor. În această zi, se spune că este bine să spui o rugăciune, care poate avea efecte miraculoase dacă treci printr-o perioadă mai grea vieții.
Această sărbătoare pică mereu în aceeași zi a săptămânii, mai exact joi.

Prin Înălţarea Sa la cer, se încheie activitatea Sa de răscumpărare a neamului omenesc din robia morţii şi a păcatului.

După Sfânta Liturghie, sunt oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora din țară și din străinătate.

Despre această sărbătoare se spune că este ziua în care Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, în timp ce își binecuvânta ucenicii și s-a așezat de-a dreapta Tatălui.

Rugăciune de Înălțarea Domnului 2023

„Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*